niedziela, 14 lipiec 2024 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie". Strona internetowa
opracowana przez Powiślańską Lokalną Grupę Działania w ramach działania
"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.